Centre de Psicologia de Girona

Entenem la psicologia des d’un punt de vista psicodinàmic:
pensem que cada subjecte és únic, com única i particular
és la història i el desig de cadascú.